PENGUSAHASILAN HUTAN

Di Melaka meliputi kawasan pembalakan Hutan Simpan Kekal, dan ┬átanah kerajaan. Bagi kawasan Hutan Simpan Kekal hanya boleh diklasifikasikan sebagai Hutan Pengeluaran Kayu Di bawah Perolehan Lestari di bawah Seksyen 10 (1) Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993) boleh dituai manakala kawasan adalah hutan sebaliknya tidak boleh diubah suai, iaitu mereka yang diklasifikasikan seperti berikut: –

 • Hutan Tambak
 • Banjir Hutan
 • Hutan Tadahan Air
 • Hutan Hidupan Liar
 • Rizab Hutan Dara hutan
 • Hutan Lipur
 • Hutan Pendidikan
 • Hutan Penyelidikan
 • Hutan Bagi maksud Persekutuan
 • Perlindungan Tanah Hutan

ITTO Garis Panduan Bagi Pengurusan Mapan Hutan Tropika Asli ,ITTO Garis Panduan Atas Pemuliharaan Kepelbagaian Biologi Dalam Hutan Pengeluaran danPenuaian, terutamanya di kawasan Hutan Simpanan Kekal perlu mengikuti beberapa garis panduan yang telah ditetapkan, garis panduan yang sedia ada adalah: –

 • Forest Road Spesifikasi
 • Garis panduan Pengusahasilan Hutan
 • Jentera Garis Panduan Pembalakan
 • Garis Panduan, Garis Panduan yang dikeluarkan oleh ITTO (Pertubuhan Kayu Tropika Antarabangsa), iaitu: –